Nov 28, 2019 — Ugovor o djelu je ugovor obveznog, građanskog prava kojim se izvođač obvezuje obaviti određeni posao, kao što je izrada ili popravak neke ... Apr 12, 2021 — Ugovor o autorskom djelu sredstvo je kojim se regulira korištenje autorskog djela. Provjerite kako se oporezuje i kako se obračunavaju ... Apr 19, 2021 — Autorski ugovori predstavljaju dio autorskog prava i regulirani su Zakonom o autorskim i drugim srodnim pravima. Ponekad u praksi poslodavci ... U ovom članku pojašnjavamo što se sve smatra autorskim djelom, kakav je porezni aspekt isplate autorske naknade te je na kraju dan konkretan primjer ugovora ... Ugovor o autorskom djelu može se sklopiti samo za autorska djela kao što su: jezična djela, glazbena djela, dramska djela, djela likovne umjetnosti, ... }uju autorske naknade po osnovi sklopljenog ugovora o autorskom djelu, u skladu s propisima o autorskim i srodnim pravima, ispla}ene naknade su primici od ... Sep 15, 2011 — Uvod. Autorski ugovori predstavljaju dio autorskog prava i regulirani su. Zakonom o autorskim i drugim srodnim pravima1 (u nastavku teksta:. Obračun autorskog honorara (ugovor o autorskom djelu) Ovdje je stvar znatno povoljnija nego kod Ugovora o djelu. Kao prvo nema plaćanja mirovinskog i ... Oct 22, 2021 — Članak 72. (1) Nakladničkim ugovorom autor se obvezuje za nakladnika osnovati pravo umnožavanja svojeg određenog autorskog djela tiskanjem ili ... Oct 7, 2019 — Ugovorom o djelu izvođač se obvezuje obaviti određeni posao, kao što je izrada ili popravak neke stvari, izvršenje kakva fizičkog ili umnog rada ... Feb 17, 2020 — Zakona o obveznim odnosima: “Ugovorom o djelu izvođač se obvezuje obaviti ... Razlike je ta što autorski ugovor ima 30 % priznatog troška na ... ŠTO SE SMATRA AUTORSKIM DJELOM2; OBLIK I SADRŽAJ UGOVORA O AUTORSKOM DJELU; AUTORSKI HONORARI U POREZNOM SUSTAVU; OBRAČUNAVANJE POREZA NA AUTORSKE HONORARE ... No, poduzetnicima je tada zanimljiviji autorski honorar kao primitak ostvaren za isporučeno autorsko djelo, odnosno drugi dohodak, za koji porezni propisi ... Autorski honorar mora biti definiran kroz ugovor o autorskom djelu, obavezno u pisanom obliku te moraju biti definirani djelo na koje se odnosi, ... autorskih ugovora ili ugovora o djelu te generira dokument prema službenom ... nastala potreba da FER ugovori djelo ili naruči izradu autorskog rada;. Sep 18, 2021 — Autorski honorar ili autorska naknada je naknada ostvarena u ... Temeljni dokument o isporuci autorskog djela je Ugovor o autorskom djelu. Napominjemo da je ovaj obrazac ugovora isključivo dan kao primjer te ne predstavlja gotov ... Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima („Narodne novine“, ... Jan 1, 2021 — Porez se obračunava po stopi od 20% (u 2020. porezna stopa bila je 24%) · Paušalni izdatak (neoporezivi iznos primitka) za autorske naknade ... sklopili su sljedeći. UGOVOR O AUTORSKOM DJELU - RECENZIJI. Članak 1. Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da je predmet ovog Ugovora recenzija knjige autora ... Usporedba Ugovora u autorskom djelu i Ugovora o djelu ; Doprinosi - zdravstveno osiguranje, -, 15% ; Doprinosi - mirovinsko osiguranje, -, 20% (15+5) ; Porez na ... Besplatno izračunajte svoj autorski honorar, plaću u bruto ili neto iznosu ili iznos na temelju ugovora o djelu. Ispišite izračun u PDF formatu. Je li autorski ugovor isto što i račun? Račun za isporučeno autorsko djelo, temeljem autorskog ugovora, ispostavljaju isključivo umjetnici. Kalkulator za autorski honorar od 1.1.2017. ... Želite izračunati ili provjeriti izračun plaće ili drugog dohotka? Zanima li Vas koliko će iznositi anuitet Vašeg ... Izračun plaće, ugovora i honorara, najam stana, otplatni plan kredita, ... Ugovor o autorskom djelu može se sklopiti samo za ona autorska djela koja su ... Pojedinačno korištenje autorskog djela potrebno je odrediti pisanim odgovarajućim ugovorom između nositelja prava i korisnika predmeta zaštite. mora biti sklopljen ugovor u pisanom obliku (mali nakladnički ugovor). Kada autor pismenom izjavom (Prilog 1.) prihvati predloženi autorski honorar ... Naručitelj potpisom ovog Ugovora postaje nositeljem sveukupnih prava iskorištavanja autorskog djela koji će sukladno potrebama Naručitelja i u trajanju po ... OBRAČUN UGOVORA O AUTORSKOM HONORARU - poznat iznos za isplatu. 1, Neto iznos naknde, *. 2, Bruto iznos UOD (rb.1/0,9048). 3, Priznati troskovi 30%. Prestanak izdavačkog ugovora. Izdavački ugovor prestaje smrću autora prije završetka autorskog djela, iscrpljenjem tiraža svih ugovorenih izdanja i istekom roka ... Ovim Pravilnikom se uređuje procedura sklapanja ugovora o autorskom djelu i postupak donošenja odluka koje se odnose na isplate honorara za autorska djela. Jun 25, 2012 — Autorski honorar mora biti definiran kroz Ugovor o autorskom djelu, obavezno u pisanom obliku te uz to moraju biti definirani naziv djela, ... Predmet ovog Autorskog ugovora o umjetnidkom djelu (u daljnjem tekstu Ugovor) jest reguliranje medusobnih prava i obveza izmedu Naruditelja i Autolice. Sep 19, 2019 — Ugovor o djelu regulisan je Zakonom o obligacionim odnosima, a Autorsko djelo je propisano Zakonom o autorskom i srodnim pravima. Zakona, pod uvjetom da se autorske naknade isplaćuju na temelju ugovora o autorskim pravima i srodnim pravima sklopljenih između poslodavca/isplatitelja ... Što se sve smatra autorskim djelom propisano je Zakonom o autorskim pravi i srodnim pravima. U toj se odredbi navodi da je autorsko djelo originalna ... Komora i autor sklapaju autorski ugovor ili ugovor o djelu (za neautorske poslove) u kojem se utvrđuje visina i način isplate honorara sukladno Zakonu o ... Ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi nesamostalnog rada. (1.1.+1.2.) 1.1. Ukupan zbroj stupaca 14.1. i 14.2. sa ... Jedan od načina raspolaganja autorskim pravom je autorskopravni ugovor, a kojim autor ustupa drugome pravo korištenja djela. Predmet autorskopravnog ugovora je ... Pravni portal baza 1100+ primjera ugovora, tužbi i drugih pravnih dokumenata te pripadajuće sudske prakse i pročišćenih tekstova zakona. Mar 5, 2021 — Sadržaj ugovora propisan je navedenim Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima prema kojem ugovor o autorskom djelu treba biti sklopljen.

što je autorski ugovor

ben ten igre 10

što su norme

bratz igrice oblacenje

dobitnici ktc nagradne igre

kako se ocjenjuje esej iz engleskog

denis ponuda

akcija igracaka u konzumu

poklon za blizance

kada mačke progledaju

loto 7 39 49 kolo

Campofiorito, Chiesa di San Giuseppe

Vedi gli altri appuntamenti

Festival
Terre Sicane